Psycholog a psychoterapeuta – Część 2. Praca psychologa

Część druga z cyklu „Psycholog a psychoterapeuta”

Miło nam przedstawić Państwu drugi z serii artykułów poświęconych podobieństwom i różnicom między psychologiem a psychoterapeutą. W poprzednim artykule czytaliśmy o różnicach w ich wykształceniu. Niniejszy tekst pokrótce prezentuje na czym może polegać praca psychologa i gdzie możemy spotkać osoby o wykształceniu psychologicznym.

Gdzie pracuje psycholog?

W poprzednim artykule na temat różnic między psychologiem a psychoterapeutą mówiliśmy o różnych specjalnościach, oferowanych przez uczelnie wyższe na kierunku psychologia. Warto wiedzieć, że wybór przyszłej ścieżki zawodowej nie jest uzależniony od wybranej na studiach specjalności (czy specjalizacji). Psychologowie, niezależnie od wybranej przez siebie drogi podczas studiów, mają podobny zakres kwalifikacji.

Psychologów możemy spotkać w:

 • szkołach,
 • opiece społecznej,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych,
 • poradniach zdrowia psychicznego,
 • przychodniach,
 • szpitalnych oddziałach psychiatrycznych,
 • zespołach leczenia środowiskowego,
 • środowiskowych domach samopomocy,
 • gabinetach prywatnych,
 • fundacjach, stowarzyszeniach,
 • domach dziecka,
 • świetlicach środowiskowych,
 • ogniskach wychowawczych,
 • i w wielu innych miejscach.

Na czym polega praca psychologa?

Aby w pełni wymienić i opisać zadania psychologów, należałoby napisać nie tylko cykl artykułów, ale również serię książek na ten temat. Warto jednak stworzyć pewien zarys możliwych obszarów pracy psychologicznej. Psychologowie:

 • zajmują się prowadzeniem warsztatów i treningów dla dzieci i rodziców
 • oferują szeroką gamę szkoleń, grup rozwojowych, grup wsparcia (zarówno dla dzieci jak i dorosłych)
 • prowadzą badania diagnostyczne (na przykład w poradniach)
 • udzielają konsultacji psychologicznych
 • prowadzą poradnictwo wychowawcze
 • udzielają pomocy psychologicznej
 • prowadzą mediacje rodzinne
 • przeprowadzają interwencje kryzysowe
 • pracują z osobami z zaburzeniami psychicznymi (choć wówczas posiadają najczęściej dodatkowe kwalifikacje z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii lub terapii środowiskowej)
 • prowadzą terapię psychologiczną (w szkołach, poradniach)
 • i wiele, wiele innych…

Psychologowie rzadko kończą swoją ścieżkę rozwoju zawodowego na ukończeniu studiów. Najczęściej przechodzą bardzo wiele dodatkowych szkoleń i kursów, które dostarczają im specjalistycznej wiedzy. Mówi się, że psychologia, podobnie jak filozofia, to bardzo szeroka i inspirująca dziecina wiedzy, którą zgłębia się przez całe życie i która naprowadza na bardzo wiele nowych ścieżek wiedzy i myślenia.

W kolejnym artykule, który pojawi się niebawem, zapoznamy się z pracą psychoterapeuty.