Psycholog a psychoterapeuta – Część 3. Praca psychoterapeuty

Część trzecia z cyklu „Psycholog a psychoterapeuta”

W poprzednich artykułach omówiłam różnice w wykształceniu psychologa i psychoterapeuty (artykuł tutaj) oraz nakreśliłam na czym polega praca psychologa (artykuł tutaj). Tekst, który właśnie trafił w Państwa ręce bierze zaś pod lupę pracę psychoterapeuty starając się odpowiedzieć na pytania – na czym polega jego praca i jakie główne zadania stoją przed psychoterapeutą.

Gdzie pracuje psychoterapeuta?

W poprzednim artykule dowiedzieli się już Państwo gdzie pracują psycholodzy. Miejsce pracy psychoterapeuty kojarzy nam się często z przytulnym gabinetem w domowym zaciszu. Jednak taka wizja miejsca pracy terapeutycznej wciąż jest pewnego rodzaju luksusem. Odpowiedzi na pytanie „Gdzie pracuje psychoterapeuta?” można udzielić prosto – terapeuta pracuje tam, gdzie świadczona jest usługa psychoterapii. Psychoterapeutów spotkamy więc:

 • w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (coraz częściej w ofercie takich poradni spotkać można psychoterapię dla dzieci i młodzieży, a niekiedy również dla ich dorosłych rodziców)
 • w poradniach specjalistycznych
 • w przychodniach
 • na oddziałach psychiatrycznych
 • w ośrodkach psychoterapii, fundacjach, stowarzyszeniach, na uczelniach wyższych
 • w ośrodkach leczenia uzależnień
 • w gabinetach prywatnych (również tych w domowym zaciszu)

Na czym polega praca psychoterapeuty?

Spotykając osobę, która mówi nam że jest psychoterapeutą, możemy mniej więcej spodziewać się na czym polega jej praca. To inna sytuacja, niż w przypadku psychologa – w jego przypadku musielibyśmy dopytać go czym dokładnie się zajmuje. Jednakże i praca psychoterapeutyczna nasuwa wiele pytań. Psychoterapeuci mogą pracować z osobami w różnym wieku – z dziećmi, młodzieżą, z osobami dorosłymi. Istnieje wiele nurtów terapeutycznych, dlatego przed podjęciem właściwej psychoterapii warto przemyśleć czy dane podejście psychoterapeutyczne nam odpowiada (możemy zastanowić się nad tym wraz z psychoterapeutą podczas konsultacji). Wracając jednak do pracy osób zajmujących się psychoterapią, warto wymienić tutaj kilka obszarów zadań. Psychoterapeuci mogą udzielać:

 • konsultacji psychologicznych
 • poradnictwa wychowawczego
 • pomocy psychologicznej
 • psychoterapii krótkoterminowej (różnego rodzaju)
 • psychoterapii długoterminowej (różnego rodzaju)
 • superwizji

Do głównych zadań psychoterapeuty należy również ciągłe poszerzanie swojej wiedzy poprzez uczestnictwo w rozmaitych szkoleniach, wykładach, seminariach a nierzadko również ich organizowanie i prowadzenie.

W kolejnym artykule będą mieli Państwo okazję dowiedzieć się, kiedy udać się do psychologa, a kiedy do psychoterapeuty.